0 800 501 808

Інформація для клієнтів депозитарної установи

До уваги клієнтів Депозитарної установи АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» - депонентів, емітентів

Повідомляємо про затвердження нових редакцій Договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах.

Публічні пропозиції щодо укладання Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах власників та Договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах розміщені на офіційному сайті АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» в Розділі «Послуги депозитарної установи».

Повідомляємо про зміни тарифів для Емітентів, що обслуговуються на підставі Договорів про обслуговування/відкриття рахунків у цінних паперах власників (дематеріалізація випуску) з 01 січня 2020 року. Нова редакція тарифів розміщена на офіційному сайті АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» в Розділі «Послуги депозитарної установи».

 

З усіх питань послуг депозитарної установи АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» звертатися до управління депозитарної діяльності за тел./факсом: (044) 593-10-36

e-mail: depository@clhs.com.ua

 

Ліцензії

 

Ліцензія на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ № 263457 від 01.10.2013, строк дії – необмежений;

Ліцензія діяльності із зберігання активів інституту спільного інвестування серія АЕ № 263458 від 01.10.2013, строк дії – необмежений;

Ліцензія діяльності із зберігання активів пенсійних фондів серія АЕ № 263459 від 01.10.2013, строк дії – необмежений.

 

 

Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи відкритого акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

 

Інформація про фінансову послугу згідно ч2. ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»