0 800 501 808

Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України

 У разі неукладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах власники цінних паперів можуть отримати копію повідомлення за місцезнаходженням депозитарної установи АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (м.Київ, вул.Борисоглібська, буд. 5, Управління депозитарної діяльності)